Find nearest location
or view map
 
 

Naše kultura

Jsme velmi rozmanitá společnost se zaměstnanci působícími ve více než 100 zemích světa, kde se mísí rozdílné tradice, nadání, zkušenosti a odborné dovednosti. Naše kultura – The Linde Spirit – nás spojuje a určuje způsob, jakým věci děláme. The Linde Spirit vyjadřuje naše vize, hodnoty a principy.

Naše vize

Naše vize nám udává směr, vyjadřuje čeho chceme dosáhnout a soustřeďuje v nás vůli k dosažení cíle.
Naše hodnoty a principy vyjadřují to, za čím si stojíme a co nás odlišuje od naší konkurence. Naše hodnoty a principy jsou v naší společnosti velmi dobře zakotveny a jsou viditelné ve všem, co děláme, bez ohledu na druh činnosti či zemi, ve které se nacházíme.

Naše hodnoty

Podpora a rozvoj zaměstnanců
Našim zaměstnancům poskytujeme prostor k tomu, aby se mohli uplatnit a rozvíjet.
Zavádění inovací pro zákazníky
Neúnavně hledáme nové způsoby, jak našim zákazníkům přinášet vyšší hodnotu.
Rozmanitost vedoucí k růstu a prosperitě
Rozmanitost obohacuje spolupráci a vede ke vzniku dokonalejších řešení.
Silná touha vynikat
Jsme odhodláni stanovovat si stále náročnější cíle a dosahovat jich. Úspěchy slavíme.

Naše principy

Bezpečnost
The Linde Group nechce škodit lidem ani prostředí.
Integrita
Při výkonu našich činností postupujeme čestně, spravedlivě a eticky.
Trvalá udržitelnost
Soustředíme se na svůj aktuální úspěch a zároveň přijímáme odpovědnost vůči budoucím generacím.
Respekt
Každý člověk si zaslouží, aby s ním bylo zacházeno s respektem.