Find nearest location
or view map
 
 

People Excellence

Naším cílem je být jedničkou na celosvětovém trhu a stát se absolutní špičkou ve svém oboru. Toho však nelze dosáhnout bez kvalitních a angažovaných zaměstnanců, kteří jsou ochotni dále se vzdělávat, rozvíjet a pracovat na sobě. Jsme přesvědčeni, že právě naši lidé tvoří náš úspěch. Na globální úrovni proto vznikl program People Excellence, který si dává za cíl systematicky rozvíjet schopnosti a dovednosti našich zaměstnanců. People Excellence mimo jiné znamená, že si všichni zaměstnanci prokazují uznání a vzájemně si podávají upřímnou zpětnou vazbu, která podporuje jejich osobní rozvoj. Díky People Excellence nabízíme našim zaměstnancům širokou paletu rozvojových možností.

Provádíme pravidelné hodnotící rozhovory. Zaměstnanci mají možnost diskutovat se svým přímým nadřízeným svůj pracovní výkon, plánovat profesní rozvoj a cíle.

Všechny naše manažery školíme ve vedení a řízení lidí a systematicky tak zlepšujeme jejich manažerské dovednosti.

Naši zaměstnanci jsou zapojováni do mnoha mezinárodních a lokálních projektů, ve kterých využívají nástrojů a metodiky Lean Six Sigma.

Naši nejlepší talenti mají možnost účastnit se regionálních rozvojových programů (tzv. Linde University).

Pravidelně realizujeme průzkum názorů zaměstnanců, prostřednictvím kterého zjišťujeme, co je pro naše zaměstnance důležité, hledáme nejlepší postupy, učíme se jeden od druhého a identifikujeme oblasti pro zlepšení.

Pro zaměstnance s velkým potenciálem k růstu pořádáme tzv. Development Centra, která nám pomáhají co nejpřesněji identifikovat jejich individuální rozvojové potřeby.

Systematicky zdokonalujeme prodejní dovednosti našich obchodních zástupců.

Pro každého nového zaměstnance je vytvořen tzv. integrační program, který určuje, jaká školení, e-learningové kurzy a aktivity by měl nový zaměstnanec absolvovat pro výkon práce na dané pracovní pozici a pomáhá mu získat základní přehled o Linde, seznámí ho s firemní kulturou, pravidly, strategií atp.