Find nearest location
or view map
 
 

Výběrové řízení

Životopis a motivační dopis

O konkrétní pracovní pozici se můžete ucházet na našich webových stránkách v rubrice aktuální nabídka volných pracovních pozic. Pokud se domníváte, že Váš profil odpovídá požadavkům na danou pozici, zašlete Váš strukturovaný životopis našemu personalistovi, jehož kontakt je uveden přímo v inzerátu. Životopis by měl být stručný a přehledný. Nezapomeňte přiložit Váš motivační dopis, ve kterém uveďte informace o svých zkušenostech a krátce nám sdělte, proč jste právě Vy tím správným kandidátem pro danou pozici. Data uváděná v přijatých životopisech porovnáváme s požadavky inzerované pozice. Kandidáty, kteří nejlépe splňují podmínky pro danou pozici, zveme na osobní pohovor.

Průběh výběrového řízení

Výběrová řízení v Linde jsou obvykle dvou až tříkolová – vždy závisí na typu pracovní pozice, o kterou se ucházíte.
První kolo výběrového řízení vede náš personalista za účasti liniového manažera, pod kterého daná pozice organizačně spadá. Pohovor je strukturovaný - je zaměřen na odborné znalosti, dosavadní pracovní zkušenosti a ověřitelné kompetence kandidáta. V rámci tohoto pohovoru Vás s naší společností seznámíme, poskytneme Vám podrobné informace k pozici, o kterou se ucházíte a zodpovíme Vaše dotazy. V závislosti na konkrétní pozici prověřujeme úroveň anglického jazyka a formou písemných úloh testujeme Vaše další znalosti a dovednosti. Výsledkem prvního kola výběrového řízení je identifikace nejvhodnějších kandidátů, kteří postupují do dalšího kola výběrového řízení. 
Druhé, případně třetí kolo výběrového řízení je více zaměřeno na specifikaci pozice a podmínky spolupráce. U specializovaných a vyšších pozic probíhá pohovor za přítomnosti dalších manažerů, případně odborného ředitele příslušného úseku. Součástí může být i zadání praktického úkolu či posouzení způsobilosti a kompetencí pro výkon dané pozice pomocí psychodiagnostických metod.

Oznámení výsledku

V závěru výběrového řízení informujeme všechny kandidáty o krocích, které budou následovat a také o termínu, do kterého mohou očekávat naše vyjádření. Nejlepšímu kandidátovi je učiněna nabídka.
Pokud se zúčastníte výběrového řízení v Linde, vždy se dozvíte výsledek a to i v případě, že ve výběrovém řízení neuspějete. Pokud váš profil neodpovídá aktuální nabídce volných pracovních pozic, do čtyř týdnů Vám zašleme vyrozumění. Ve výjimečných případech může zpracování došlých reakcí trvat o něco déle. Proto Vás prosíme o trpělivost, pokud takováto situace nastane.

První dny v Linde

V den Vašeho nástupu se nejprve dostavíte na personální oddělení, kde s Vámi vyřídíme veškeré nezbytné vstupní formality, předáme Vám základní dokumenty a další materiály. Následně Vás uvedeme k přímému nadřízenému, který Vás seznámí s Vaším pracovištěm a kolegy. Jako nový zaměstnanec Linde obdržíte tzv. integrační program, který určuje, jaká školení, e‑learningové kurzy a aktivity je třeba absolvovat pro výkon práce na dané pracovní pozici. Díky integračnímu programu získáte základní přehled o Linde, nahlédnete do výrobního areálu, seznámíte se s firemní kulturou, pravidly, procesy, strategií atp. Před skončením zkušební doby s Vámi Váš přímý nadřízený provede její zhodnocení včetně zhodnocení integračního programu. Pokud zkušební doba proběhne úspěšně, je součástí vyhodnocení i nastavení Vašich dalších profesních a rozvojových cílů.